Woonbegeleiding

Woonbegeleiding

Verschillende problemen, en vaak combinaties ervan, maken het soms lastig om helemaal zelf oplossingen te vinden. Bijvoorbeeld als je problemen hebt op het gebied van huishouding, geld, relaties, opvoeding, verslaving, het onderhouden van een sociaal netwerk. Of als je geen dagritme hebt. Onze woonondersteuners kunnen je dan thuis hulp en begeleiding bieden. 

Wat?
Praktische hulp en begeleiding bij mensen thuis

Hoe?
Samen met je woonondersteuner werk je planmatig en aan de hand van een individueel begeleidingsplan aan de mogelijkheid om zelfstandig te wonen en leven. Afhankelijk van de situatie en de behoeften komt de woonondersteuner één keer of vaker per week bij je thuis. De begeleiding is gericht op het oplossen of hanteren van je problemen op verschillende leefgebieden. Ook inkomensbeheer maakt meestal deel uit van de woonbegeleiding. Als het wenselijk is, werken we samen met andere hulpverleners en worden er afspraken gemaakt met de woningcorporatie. 

Hoe lang?
De duur van de woonbegeleiding is afhankelijk van jouw persoonlijke situatie. 

Voorwaarden:
Wil je in aanmerking komen voor Woonbegeleiding, dan moet je mee kunnen en willen werken aan het oplossen van problemen. We vinden het belangrijk dat je een vorm van dagbesteding hebt (betaald of onbetaald werk of een opleiding), omdat dit een positieve bijdrage levert aan je eigenwaarde en je ontwikkeling. Overige voorwaarden en afspraken bespreken we met je tijdens een intakegesprek.

Aanmelden?
Je kunt zelf contact opnemen met onze afdeling Centrale Intake. Heb je al een hulpverlener? Dan kun je ook vragen of deze contact met ons opneemt. T: 0492 50 43 90.

Waar? 
We bieden Woonbegeleiding in Helmond, Deurne, Asten, Someren, Gemert-Bakel en Laarbeek.

Als je doorstroomt vanuit een van onze woonvoorzieningen, kun je in veel gevallen tijdelijk een woning (met huurtoeslag) van SMO huren, waar je dan zelfstandig woont met Woonbegeleiding. De bedoeling is dat je van daaruit verder doorstroomt naar een eigen woning. 

 

 

“Mijn begeleider legt me gelukkig precies uit wat er van me verwacht wordt. Anders kan het zijn dat ik te laat op mijn werk kom, geen schone kleren meer heb of met oud brood moet ontbijten.”