Verblijf met VG-indicatie

Verblijf met VG-indicatie

Zelfstandig wonen is niet voor iedereen vanzelfsprekend. Misschien lukt het jou niet omdat je een verstandelijke beperking hebt, maar kun je met ondersteuning wel redelijk goed op eigen benen staan. In onze woonvoorziening kun je beschermd wonen en onder begeleiding werken aan het versterken van je zelfredzaamheid. De voorziening is er voor mannen en vrouwen vanaf 18 jaar voor wie zelfstandig(er) wonen niet mogelijk is en die vanuit de Wlz (Wet langdurige zorg) een indicatie hebben voor VG (Verstandelijk Gehandicaptenzorg).

Wat?
Woonvoorziening met professionele begeleiding

Hoe?
Je krijgt begeleiding aan de hand van een individueel begeleidingsplan. Bij de begeleiding zijn ook behandelaren vanuit ORO betrokken. Daarnaast zien begeleiders toe op deelname aan maaltijden en activiteiten, de lichamelijke verzorging, het gebruik van eventuele medicatie en contacten met artsen. De nadruk van de begeleiding ligt op het creëren van een veilig woonklimaat. Er is 24 uur per dag begeleiding aanwezig. Het is ook mogelijk om dagbesteding te volgen bij de Jobfactory en de Bundertjes.

Hoe lang?
De opvang duurt zo lang als nodig.

Voorwaarden:
Wil je in aanmerking komen voor Verblijf VG dan heb je daarvoor een VG-indicatie nodig van het CIZ (Centrum Indicatiestelling Zorg). We vinden het belangrijk dat je een vorm van dagbesteding krijgt, omdat dit een positieve bijdrage levert aan je eigenwaarde en je ontwikkeling. Overige voorwaarden en afspraken bespreken we met je tijdens een intakegesprek.

Kosten:
De zorg vanuit Verblijf VG wordt vergoed door de Wlz (Wet langdurige zorg). Het Zorgkantoor koopt de zorg voor je in, informeert je daarover en helpt je met vragen. 

Aanmelden:
Je kunt voor meer informatie zelf contact opnemen met onze afdeling Centrale Intake
Heb je al een hulpverlener? Dan kun je ook vragen of deze contact met ons opneemt. T: 0492 50 43 90.

Locatie:

De Koning