Informatie over werken bij SMO

Onze locaties

De Braak

Je biedt begeleiding aan de bezoekers van onze tijdelijke dag- en nachtopvang. De begeleiding bij De Braak is gericht op een eerste stabilisatie. Het doel is om deze cliënten in coronatijd van de straat te houden en samen te onderzoeken welke mogelijkheden er zijn voor een vervolgplek of andere hulp.

Woonbegeleiding

Je zal begeleiding bieden aan gezinnen of alleenstaanden in de thuissituatie, je helpt ze bij het op orde brengen van praktische, financiële en sociale problemen. Je doel is om een stabiele woonsituatie te creëren van waar uit men zo zelfstandig mogelijk kan leven. 

Huize d’n Herd

Je zal begeleiding bieden aan dak- en thuislozen (alleenstaande mannen en vrouwen vanaf 18 jaar), zij zijn niet meer in staat om zelfstandig te wonen, en wonen daarom (tijdelijk) bij Huize d’n Herd. Je bent samen met collega’s verantwoordelijk voor 58 inwonende cliënten.

De Koning

Jij zal begeleiding bieden aan jongeren tussen de 17,5 en 24 jaar oud, tienermoeders, vrouwen met kinderen en gezinnen in de crisisopvang en cliënten met een verstandelijke beperking. Zij zijn niet meer in staat om zelfstandig te wonen, en wonen daarom (tijdelijk) bij de Koning.

Sociale Activering

Jij zal onze deelnemers ondersteunen bij hun arbeidsmatige dagbestedingstrajecten. Jouw doel is ervoor zorgen dat deelnemers hun huidig niveau van functioneren kunnen behouden, stabiliseren of verhogen. Jij zorgt ervoor dat de deelnemers regelmaat krijgen in het dagelijks leven, de sociale vaardigheden verbeteren, het gevoel van eigenwaarde verhogen en de afstand tot de arbeidsmarkt verkleinen.

Hoe onze functies eruitzien

Sociaal Pedagogisch Werker (SPW) 1, Groepsleider (De Braak, Huize d’n Herd, De Koning)
Je bent het aanspreekpunt van cliënten en derden tijdens je dienst. Jij bent verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken. Hieronder valt bijvoorbeeld het aansturen van cliënten naar afspraken en het uitserveren van maaltijden. Je werkt in dag-, avond- en weekenddiensten. Je hebt bij voorkeur een afgeronde, relevante, MBO opleiding, niveau 1 of hoger, maar dit is niet vereist. Daarnaast ben je in bezit van een BHV diploma of bereid om deze te behalen. Deze functie is ingeschaald in schaal 4 van de cao Sociaal Werk (€2.009 - €2.763 bruto fulltime).

Sociaal Pedagogisch Werker (SPW 2):

Persoonlijk Begeleider (De Braak, Huize d’n Herd en de Koning)
Je begeleidt de cliënten uit jouw caseload aan de hand van hun begeleidingsplan. Daarnaast voer je weekgesprekken en ondersteun je hen bij het behalen van hun doelen. Je bent werkzaam in dag-, avond- en weekenddiensten.

Woonondersteuner (Woonbegeleiding)
Als woonondersteuner bij Woonbegeleiding bied je begeleiding aan gezinnen of alleenstaanden in de thuissituatie, je helpt ze bij het op orde brengen van praktische, financiële en sociale problemen. Je doel is om een stabiele woonsituatie te creëren van waar uit men zo zelfstandig mogelijk kan leven. Afhankelijk van de begeleidingsbehoefte van de client kunnen werkzaamheden ook in de avonden en weekenden plaatsvinden.

Activiteitenbegeleider (Sociale activering)
Je begeleidt cliënten bij het volgen van hun dagbesteding, jij stuurt ze aan. Je ontwikkelt en bereidt activiteiten voor, zodat de uitvoering goed verloopt. Daarnaast zorg je ervoor dat er voldoende materialen en middelen beschikbaar zijn. Je bent werkzaam binnen kantoortijden. Als SPW 2 begeleider heb je een afgeronde, relevante, MBO (minimaal niveau 4) opleiding. Deze functie is ingeschaald in schaal 6 van de cao Sociaal Werk (€2.291 - €3.279 bruto fulltime).

Nachtwaker (Huize d’n Herd, De Koning, De Braak)
Je ziet er op toe dat de nacht rustig verloopt en cliënten zich aan de huisregels houden door het lopen van enkele controlerondes. Je monitort de beelden van het camerasysteem. Je ziet erop toe dat de veiligheid gewaarborgd is. Daarnaast kunnen andere voorkomende huishoudelijke en administratieve taken voorkomen. Je werkt in nachtdiensten van 9 uur per nacht, dit geldt voor alle dagen van de week. Je hebt bij voorkeur een afgeronde, relevante, MBO, niveau 1 of hoger. Daarnaast ben je in bezit van een BHV diploma te behalen of bereid om deze te behalen. Deze functie is ingeschaald in schaal 3 van de cao Sociaal Werk (€1.873 - €2.550 bruto fulltime).

Trajectbegeleider (De Braak, Huize d’n Herd, De Koning, Woonbegeleiding, Sociale Activering)
Je begeleidt en ondersteunt de SPW 1 en SPW 2 medewerkers aangaande het traject van de cliënt. Je bent verantwoordelijk voor schrijven van het begeleidingsplan. Daarnaast verzorg je indicatieaanvragen. Je bewaakt de voortgang van het begeleidingsplan d.m.v. evaluatie en past dit indien nodig aan. Je levert een bijdrage op uitvoerend en/of beleidsmatig niveau. Je hebt een relevante HBO opleiding afgerond. Je bent werkzaam binnen kantoortijden, maar draait een paar keer per jaar een bereikbaarheidsdienst. Deze functie is ingeschaald in schaal 8 van de cao Sociaal Werk (€2.712 - €3.864 bruto fulltime).

Verpleegkundige (Huize d’n Herd, De Koning)
Je bent werkzaam binnen kantoortijden. Je denkt mee met het zorg- en medicatiebeleid en zorgt dat dit up to date is. Je stelt zorgplannen op met onze cliënten en signaleert de lichamelijke en geestelijke gezondheid van de cliënten. Je maakt afspraken met huisartsen, specialisten en tandartsen. Je zorgt voor rapportage in het MDO overleg. Je hebt een opleiding tot verpleegkundige 4 of 5 afgerond en bent BIG geregistreerd. Deze functie is ingeschaald in schaal 7 van de cao Sociaal Werk (€2.501 - €3.494 bruto fulltime).

Verzorgende (Huize d’n Herd, De Koning)
Je bent werkzaam binnen kantoortijden. Je draagt zorg voor het beheer en uitgifte van medicatie en hulpmiddelen. Je screent bewoners op hun zorgbehoefte d.m.v. het houden van gezondheidsgesprekken. Je helpt de bewoners met hun lichamelijke verzorging en het maken van afspraken met specialisten, huisartsen en tandartsen. Je hebt een opleiding tot verzorgende (IG) niveau 3 afgerond. Deze functie is ingeschaald in schaal 6 van de cao Sociaal Werk (€2.291 - €3.279 bruto fulltime).

Helpende zorg (Huize d’n Herd)
Je bent werkzaam binnen kantoortijden. Je helpt onze cliënten bij het douchen en in bad gaan. Daarnaast verzorg je verzorging aan bed voor zieke bewoners. Je bent verantwoordelijk voor het regelmatig wegen van onze bewoners. Daarnaast verzorg je de urinecontroles. Je hebt bij voorkeur een afgeronde, relevante, MBO, niveau 1 of 2, maar dit is niet vereist. Deze functie is ingeschaald in schaal 4 van de cao Sociaal Werk (€2.009 - €2.763 bruto fulltime).

Wij verwachten onze vacatures zelf in te kunnen vullen en hebben daarom geen behoefte aan acquisitie door intermediairs.