Op weg naar werk

Op weg naar werk
Mede dankzij steun van het Oranje Fonds, Stichting Thomas van Villanova en de Coovels Smits stichting heeft het project ‘Op weg naar werk’ uitgezet kunnen worden. Doel van het project is/was de kansen op de arbeidsmarkt van mensen met een bijstandsuitkering in de regio Helmond te vergroten. Hiervoor werd een centrum opgericht voor trainingen, cursussen en opleidingen waar de deelnemers certificaten of diploma’s kunnen kunnen/konden behalen. Daarna worden/werden ze toegeleid naar passend werk.(Zie hieronder voor eindverslag)

Als gevolg van bezuinigingen zijn er veel overheidsbudgetten voor re-integratie geschrapt. Met dit project zorgen wij er toch voor dat een grote groep mensen weer mee kan doen. We streven ernaar in drie jaar tijd maar liefst 75 mensen uit de regio de kans te bieden om een passende baan te vinden.

Begin 2017 zijn de eerste deelnemers gestart. De begeleiding gebeurt in gestructureerde fases, in een veilige werkomgeving en met de nodige begeleiding door professionals en vrijwilligers. Tijdens het traject wordt duidelijk wat het maximaal haalbare is. Als certificering tot de mogelijkheden behoort, gaat iemand letterlijk ‘Op weg naar werk’. Die deelnemers gaan dan ook buitenshuis kennis en ervaring opdoen. Wij zorgen daarbij voor een warme overdracht en een goed begeleide overgang van het veilige en vertrouwde naar een externe partner. Daarnaast profiteren ook de reguliere deelnemers van de inzichten vanuit het project.

De daadwerkelijke certificering vindt plaats bij erkende organisaties. We hebben al vergevorderde gesprekken over samenwerking met bedrijven en opleidingen, onder andere op het gebied van Groen en Horeca. We kijken daarbij ook naar bedrijven waar vraag is naar mensen uit onze doelgroep. Uiteindelijk hopen we dat zoveel mogelijk deelnemers minstens één certificaat behalen waarmee ze hun kans op (on)betaald werk en vrijwilligerswerk vergroten.

 Via info@jobfactory.nl kunt u een folder van dit project aanvragen of een afspraak maken voor meer informatie.

 U kunt deze folder ook direct downloaden via deze link: www.smo-helmond.nl/media/17077_OpWegFold_def.pdf

 Inmiddels is het project afgerond en opgenomen in het regulier aanbod. Het eindverslag van het project kunt u hier lezen.