Geloof in eigen kunnen (2019 reguliere werkwijze)

Geloof in eigen kunnen (projectstatus afgerond)
In de Koning wonen jongeren. Tijdelijk, omdat ze geen thuis meer hebben of thuis niet meer terechtkunnen. Vaak hebben ze verschillende problemen, bijvoorbeeld psychische problemen, een verslaving, erg weinig zelfvertrouwen. Ze zijn tussen de 17 en 23 jaar en hebben dus nog een heel leven voor zich. Bij SMO willen we ervoor zorgen dat ze van dat leven een goed leven kunnen maken.

Thuisloze jongeren verblijven gemiddeld negen maanden in De Koning. De helft van hen slaagt erin door te stromen naar eigen huisvesting (met begeleiding) en volgt een opleiding of vindt werk. De andere jongeren zitten vaak vast in een negatieve spiraal en zijn niet in staat om zelfstandig hun eigen leven op orde te brengen. Die groep jongeren heeft intensieve persoonlijke begeleiding nodig om die spiraal te doorbreken. Nu de financiering voor persoonlijke begeleiding sterk is verminderd, hebben we het project ‘Geloof in eigen kunnen’ ontwikkeld om juist die jongeren toch goed en duurzaam te begeleiden.

Duurzame begeleiding
De kracht van ‘Geloof in eigen kunnen’ zit in de combinatie van professionele coaching, de inzet van getrainde vrijwillige maatjes en een intensieve arbeidstraining gericht op het behalen van een startkwalificatie. We hebben daarvoor de faciliteiten in huis: een 24-uurs opvangvoorziening, leerwerkplaatsen in de Jobfactory en bij De Bundertjes, professionals en samenwerkingsverbanden met onderwijsinstellingen en SaldoPlus. Ook jongeren die al geslaagd zijn in het opbouwen van een zelfstandig bestaan kunnen een rol spelen in de begeleiding.

Vliegende start
Dankzij een gift van het Skanfonds konden we in 2016 starten met het project. In het totaal kunnen dertig jongeren gedurende drie jaar deelnemen aan het project, met een instroom van tien jongeren per jaar. We verwachten dat minstens 80 % van de dertig jongeren na twee jaar weer gelooft in eigen kunnen en, eventueel met woonondersteuning, zelfstandig kan voorzien in inkomen en woonruimte.

Eind 2018 heeft SMO besloten om de methodiek van het project te continueren en op te nemen in de reguliere werkwijze.
Lees hier de eindevaluatie van het project.

Dankwoord:
SMO is het Kansfonds bijzonder erkentelijk voor het bieden van de kans op de beschreven innovatie. De projectduur van drie jaar is nodig geweest om te experimenten en vervolgens de opgedane nieuwe inzichten en werkwijzen te implementeren.