PROJECTEN

Projecten 
Het lijkt zo vanzelfsprekend dat Helmond relatief beheersbaar is. Je ziet weinig daklozen over straat zwerven en je ziet nauwelijks incidenten. Dat is niet toevallig; dat heeft te maken met de wijze waarop SMO werkt. SMO is al ruim twintig jaar een dynamische en veranderende organisatie die kansen zoekt, ziet en pakt. We introduceren regelmatig nieuwe projecten om de kansen van onze doelgroep te vergroten en vinden daarvoor met succes – buiten de gebruikelijke overheidssubsidies – financiers.

Zeker in de tijd waarin we nu leven is dit van groot belang. We hebben te maken met bezuinigingen en transities. Het zorgstelsel is veranderd en gemeenten zijn nu verantwoordelijk voor de zorg voor onze doelgroep. Daarvoor hebben ze minder geld beschikbaar dan voorheen. Verschillende tweedelijnsvoorzieningen verdwijnen vanwege bezuinigingsmaatregelen, en zorg moet steeds meer ambulant verleend worden. De cliënten en hun problematiek zijn echter van alle tijden, die blijven bestaan. Op dit moment werken we voor hen aan de volgende projecten: