Samenwerking

Samen maatwerk leveren
SMO hecht veel belang aan samenwerking met partnerinstellingen. Zo krijgen cliënten maatwerk in hun begeleiding.

We werken onder meer samen met onderwijs, jeugdhulpverlening, geestelijke gezondheidszorg, maatschappelijk werk, verslavingszorg, politie, woningcorporaties en het bedrijfsleven. Daarnaast wisselt SMO internationaal kennis en ervaringen uit. In het kader van armoedebestrijding neemt SMO deel in de stichtingen: SaldoPlus (www.saldoplus.nl), Super Sociaal (www.supersociaal.nl) en MicroHulp Helmond (www.microhulp-helmond.nl).