Organisatie

Bestuur en directie
SMO is een stichting en heeft een bestuursmodel met een Raad van Toezicht, een Raad van Bestuur en een directie.

Raad van Toezicht
De Raad van Toezicht houdt integraal toezicht op het beleid van de Raad van Bestuur en op de algemene gang van zaken in de stichting. SMO voldoet aan de eisen van transparantie en inrichting van de bedrijfsvoering zoals is vastgelegd in de Zorgbrede Governance Code.De Raad van Toezicht bestaat uit de volgende personen:

De heer P. Adriaans, voorzitter
De heer H. Brands, vice voorzitter
Mevrouw M. van Buul
De heer K. Boonen
Mevrouw M. Lamme
 

Raad van Bestuur
De Raad van Bestuur zorgt ervoor dat de activiteiten van de stichting bestuurlijk, juridisch, organisatorisch en financieel goed geregeld zijn en verantwoord kunnen worden.
De heer J. Feuerriegel vormt de Raad van Bestuur.
E-mail: j.feuerriegel@smo-helmond.nl

Per 1 oktober 2019 zal mevrouw Kitty de Laat starten als nieuwe directeur-bestuurder.

Documentatie SMO Helmond e.o.
Officiële documentatie rondom het bestuur van SMO Helmond kunt u vinden onder de pagina "Documentatie SMO" op deze website of u kunt dit aanvragen via mail m.rademakers@smo-helmond.nl.

Overige gegevens
Kamer van Koophandel 410 881 85
Rekeningnummer NL79 RABO 086 10 00 315 t.n.v. SMO Helmond e.o.
Fiscaal nummer 8034.56.530
Voor nadere informatie m.b.t. verplichte openbare gegevens ANBI verwijzen wij naar informatie binnen deze site. Nadere verantwoordingsinformatie kunt u downloaden via de site van het CIBG http://tinyurl.com/p5nfa2o   CTRL+klikken

Algemene voorwaarden
Met uitsluiting van andere algemene voorwaarden zijn op alle met ons gesloten overeenkomsten onze algemene voorwaarden van toepassing. Deze voorwaarden kunt u opvragen bij het Centraal Bureau van SMO of downloaden via de link:www.smo-helmond.nl/media/pdf/algemene_voorwaarden_smo.pdf