Organisatie

Bestuur en directie
SMO is een stichting en heeft een bestuursmodel met een Raad van Toezicht, een directeur-bestuurder.

Raad van Toezicht
De Raad van Toezicht houdt integraal toezicht op het beleid van de directeur-bestuurder en op de algemene gang van zaken in de stichting. SMO voldoet aan de eisen van transparantie en inrichting van de bedrijfsvoering zoals is vastgelegd in de Zorgbrede Governance Code.De Raad van Toezicht bestaat uit de volgende personen:

De heer K.Boonen, voorzitter (08-05-2020)
De heer H. Brands, vice voorzitter
Mevrouw M. van Buul
Mevrouw M. Lamme
Mevrouw Th. van Riel
 

Directeur-bestuurder De directeur - bestuurder zorgt ervoor dat de activiteiten van de stichting bestuurlijk, juridisch, organisatorisch en financieel goed geregeld zijn en verantwoord kunnen worden.
Mevrouw Kitty de Laat is per 1 oktober 2019 gestart in de functie directeur-bestuurder.
E-mail: k.d.laat@smo-helmond.nl

Documentatie SMO Helmond e.o.
Officiële documentatie rondom het bestuur van SMO Helmond kunt u vinden onder de pagina "Documentatie SMO" op deze website of u kunt dit aanvragen via mail m.rademakers@smo-helmond.nl.

Overige gegevens
Kamer van Koophandel 410 881 85
Rekeningnummer NL79 RABO 086 10 00 315 t.n.v. SMO Helmond e.o.
Fiscaal nummer 8034.56.530
Voor nadere informatie m.b.t. verplichte openbare gegevens ANBI verwijzen wij naar informatie binnen deze site. Nadere verantwoordingsinformatie kunt u downloaden via de site van het CIBG http://tinyurl.com/p5nfa2o   CTRL+klikken

Algemene voorwaarden
Met uitsluiting van andere algemene voorwaarden zijn op alle met ons gesloten overeenkomsten onze algemene voorwaarden van toepassing. Deze voorwaarden kunt u opvragen bij het Centraal Bureau van SMO of downloaden via de link:www.smo-helmond.nl/media/pdf/algemene_voorwaarden_smo.pdf