Historie

Geschiedenis
SMO is in 1995 opgericht toen crisisopvang Het Doorgangshuis en thuislozenzorg Huize d’n Herd met elkaar fuseerden. In de jaren die volgden, groeide SMO uit tot een organisatie met een compleet aanbod voor mensen met een kwetsbare positie in de samenleving. SMO ontwikkelde onder meer voorzieningen als nachtopvang voor daklozen en drugsverslaafden, werkplaatsen voor sociale activering, woonbegeleiding en vrouwenopvang.

De ontwikkeling van voorzieningen is vanaf de start voornamelijk gericht op preventie en herstel. Op die manier ontlast SMO de opvang. Ook streeft SMO er steeds naar om mensen snel uit de opvang te laten stromen naar een woning met begeleiding.

Grensoverschrijdend
Vandaag de dag is SMO een professionele organisatie die verder kijkt dan de eigen organisatiegrenzen en de gemeentegrens. Omdat we niet de illusie hebben dat we alles alleen kunnen doen, zoeken we bij de ontwikkeling van onze voorzieningen altijd actief de samenwerking met organisaties die onze doelstellingen onderschrijven. Ook in de regio rondom Helmond (de Peelregio) werken we eraan om voorzieningen te creëren. De woonbegeleiding in Deurne, Asten, Gemert-Bakel, Laarbeek en Someren is hiervan een goed voorbeeld.