Documentatie SMO

Download hier ons meerjarenplan 2019-2021

Download hier ons organogram 2020

Download hier ons Jaarplan 2021

Download hier onze algemene voorwaarden

Download hier ons kwaliteitsrapport 2019. Voor clienten is er een samenvatting van het rapport te downloaden.

Download hier onze statuten

Download hier onze flyer Woonbegeleiding aan huis of vraag deze op bij woonbegeleiding@smo-helmond.nl

Download hier ons managementreglement

Download hier het statuut Raad van Bestuur

Download hier het rooster van aftreden Raad van Toezicht 2019

Hier kunt u onze overlegvormen met stakeholders inzien.

Hier kunt u het privacyreglement inzien van clienten.

Hier ziet u ons stroomschema m.b.t. klachtenbehandeling van clienten. Zie ook verder bij "Klachten".

Ons jaardocument 2019 kunt u inzien op de site van het CIBG of bij ons opvragen centraalbureau@smo-helmond.nl