Housing First

Housing First
St. Hubertusstraat 2, 5701 TC Helmond
T 0492 50 43 90 


Wat?
Directe huisvesting van dak- en thuislozen met meervoudige problematiek.

We werken in dit project samen met de ketenpartners GGZ en Novadic Kentron, aangevuld met het
Sint Annaklooster. De vijf woningcorporaties die actief zijn in Helmond (Bergopwaarts, Compaen, Volksbelang, WoCom en Woonpartners) stellen woningen beschikbaar voor Housing First.

Waar?
Er is een beperkt aantal woningen, verdeeld over de hele stad.
 

 

 

“Na jaren zwerven en uitbehandeld te zijn, denk ik: geef mij eerst een huis, dan komt het goed.”