Opvang dak- en thuislozen

Opvang dak- en thuislozen

Op straat leven doen de meeste mensen niet zomaar. Daar is vaak heel wat aan voorafgegaan. Als dat ook voor jou geldt, heb je waarschijnlijk behoefte aan hulp en aan een dak boven je hoofd. Al is het maar voor één nacht. Bij SMO kun je terecht voor verschillende vormen van hulp. Thuislozenzorg, zo noemen we dat. We hebben nachtopvang en tijdelijke woonvormen van waaruit je kunt doorstromen naar zelfstandige woonvormen.

Wat?
- Nachtopvang met bed, douche- en maaltijdvoorziening
- Woonvoorziening voor beschermd wonen en opvang daklozen
- Directe huisvesting

Hoe?
- In de nachtopvang (het Passantenverblijf) krijg je een bed op een eigen kamer, een warme maaltijd en ontbijt en je kunt je douchen. De begeleiders bieden een luisterend oor en praktische hulp en er is een nachtwaker aanwezig. Je wordt ook altijd doorverwezen naar de Centrale Intake, zodat we samen met jou kunnen bekijken welke hulp je kunt gebruiken.
- In een tijdelijke woonvorm krijg je begeleiding aan de hand van een individueel begeleidingsplan. Je besteedt dagelijks een aantal uren aan een vorm van dagbesteding. Je wordt ondersteund door groepsleiders, verzorgenden, een persoonlijk begeleider en trajectbegeleiders/maatschappelijk werkers. Er is 24 uur per dag begeleiding aanwezig.
- Een kleine groep mensen kan in aanmerking komen voor directe huisvesting via Housing First. Je hebt dan meerdere problemen en past niet in de bestaande nacht- of groepsopvang. Je moet wel de huur kunnen betalen, geen overlast veroorzaken en professionele begeleiding accepteren.

Hoe lang?
- Het Passantenverblijf is voor drie nachten per maand al gedurende de dag te reserveren. Daarnaast kun je er 's avonds om 17:30 uur terecht als er plaats is.
- De woonvoorziening is bedoeld voor langduriger, maar wel tijdelijke opvang (langer dan 6 weken).
- De duur van het traject Housing First is afhankelijk van je situatie en je vorderingen.

Voorwaarden:
Wil je in aanmerking komen voor Opvang, dan is het allereerst noodzakelijk dat je kunt en wilt meewerken aan het oplossen van problemen. Middelengebruik is streng verboden in de nachtopvang en voor de woonvoorzieningen geldt dat je niet (meer) afhankelijk mag zijn van harddrugs.

Kosten:
- Je betaalt € 5,10 per nacht voor de nachtopvang. (Basis prijsniveau augustus 2018)
- De gemeente bepaalt de hoogte van de eigen bijdrage voor de opvang in de woonvoorziening. De hoogte van de bijdrage is afhankelijk van je persoonlijke situatie. We helpen je bij het aanvragen van een eventuele uitkering.

Aanmelden:

- Bij het Passantenverblijf (in Huize d'n Herd) kun je driemaal per maand tussen 11:30 en 12:00 uur reserveren. Het Passantenverblijf is 's avonds toegankelijk om 17:30 uur, als er plaats is.
- Voor langduriger opvang en begeleiding kun je zelf contact opnemen met onze afdeling Centrale Intake. Heb je al een hulpverlener? Dan kun je ook vragen of deze contact met ons opneemt. T 0492 50 43 90. Buiten kantoortijden kun je in geval van crisis direct contact opnemen met Huize d'n Herd.

Locaties:
Huize d'n Herd (beschermd wonen en opvang daklozen met begeleiding)
- Passantenverblijf (nachtopvang)
- Housing First (directe huisvesting)

 

 

“Ik heb hier een veilige plek om te wonen en tot rust te komen. De dagstructuur geeft houvast en misschien lukt het daarmee wel om nog eens een eigen plekkie te krijgen. Met wat begeleiding.”