NIEUWS

Nieuwe partner Jobfactory : Samenwerkingsverband Helmond Peelland VO

Via onze bestaande partner Speciaal Onderwijs De Korenaer, heeft Jobfactory een nieuwe partner gevonden die een klaslokaal gaat huren en enkele plekken heeft ingekocht om met jongeren op de locatie te komen leren en werken: wij heten het samenwerkingsverband Helmond Peelland VO van harte welkom en zien uit naar de samenwerking.

 


Woonbegeleiding wijkgebonden - nieuwe flyer Woonbegeleiding aan huis

Met ingang van 1 oktober jl. is SMO Woonbegeleiding gaan werken met wijkgebonden teams, die beter herkenbaar zijn voor onze cliënten en partners/gemeente die ook steeds meer wijkgeorganiseerd zijn.

SMO Woonbegeleiding heeft o.a. hiervoor ook een nieuwe flyer uitgebracht die uitgezet is via huisartsen, apothekers en wijkgebouwen binnen Helmond en de peelregio. U kunt hier de nieuwe flyer bekijken.


Onderzoek tevredenheid clienten en medewerkers

Clienttevredenheid 2018
De organisatie maakt hiertoe gebruik van de landelijke vragenlijst van de CQ-index (de Cliëntenraad wordt betrokken bij het onderzoek). Dit onderzoek wordt 1 keer per twee jaar door een extern onafhankelijk bureau uitgevoerd.
In juni 2018 is door het onderzoeksbureau Triqs (Zwolle) een CQ-I meting uitgevoerd.
Op de vraag ‘Welk cijfer geeft u de zorginstelling’ zijn de uitkomsten als volgt:

Locatie
2018
Huize d’n Herd
7,2
De Koning
5,9
Woonbegeleiding
8
Sociale Activering
7,6

 

 

Medewerkerstevredenheid 2017
De organisatie maakt hiertoe gebruik van een externe onderzoeksbureau en wij hebben onlangs de uitslag van dit onderzoek ontvangen.
Het cijfer voor SMO als geheel was 7.6 en daarmee 0.6 punten hoger dan in 2015.


Sociaal Restaurant Ratatouille weer open na de zomerperiode

Deze week (20 augustus 2018) is Sociaal Restaurant Ratatouille weer open voor klanten van de Ruilwinkel, de Super Sociaal en deelnemers van Jobfactory. Denkt u ook bij de doelgroep te horen, of wilt u meer info neem dan even contact op met
06-17494158. U bent van harte welkom.


Her-opening Super Sociaal door wethouder Erik de Vries, gemeente Helmond

Gisteren heeft wethouder Erik de Vries van de gemeente Helmond de vernieuwde Super Sociaal heropend.
Een uitbreiding in het aanbod, een verbouwing van de winkel en nu ook open voor een nieuwe doelgroep.


Opening speel- dierenweide en terras Zorgtuinderij De Bundertjes 27 mei 2018

Op zondag 27 mei aanstaande zal zorgtuinderij De Bundertjes aan de Bosselaan 2 in Helmond voor het eerst haar deuren openen voor het publiek.


SaldoPlus in Helmond helpt mensen met schulden

HELMOND - SaldoPlus in Helmond helpt mensen die in de schulden terecht zijn gekomen. Erwin Derks (42) is de nieuwe directeur van de stichting. 

Dit is de inleiding van het artikel in het Eindhovens dagblad. Wil je meer lezen dan verwijzen wij hier graag naar www.ed.nl/helmond/saldoplus-in-helmond-helpt-mensen-met-schulden~a6af411d/


Gedreven door kennis, bewogen door mensen

 SMO is lid van en neemt deel aan de Academische Werkplaats Impuls van het Radboud UMC. Met de link naar dit filmpje kunt u zien wat dit betekent.     vimeo.com/258586088

 


Besloten sociaal restaurant Ratatouille

In november en december 2017 was het op maandagen en donderdagen steeds erg druk in het besloten Sociaal Restaurant Ratatouille. Gemiddeld kwamen er elke keer ruim 30 gasten per avond eten.

Vanaf maandag 8 januari 2018 is het restaurant aan de Engelseweg 127 (achterzijde) weer geopend (op de maandag- en donderdagavonden) uitsluitend voor klanten van de Super Sociaal, van SMO, Jobfactory en de Ruilwinkel die beschikken over een zogenaamde inkomstenverklaring.


WINTERNOODREGELING HELMOND

Wanneer de nachttemperatuur onder 0 graden komt start bij SMO Helmond de winterregeling. Wil jij als dakloze gebruik maken van deze regeling, dan kun je je om 17.30 uur melden bij het Passantenverblijf aan de Bindersestraat 2 in Helmond. Op 24, 25, 26 en 31 december is altijd de winterregeling van kracht. Niemand hoeft met Kerst en Oud op Nieuw op straat te slapen.


Klokkenluidersbeleid

SMO en Ondernemingsraad zijn vandaag tot instemmend besluit gekomen t.b.v regeling vermoeden misstand onregelmatigheid - onderdeel klokkenluidersbeleid


Deelnemers OP WEG NAAR WERK ontvangen certificaten

Vandaag werden opnieuw certificaten uitgereikt. Vier deelnemers ontvingen het certificaat KAS (keuken assistent). SMO feliciteert hen van harte.


Start samenwerking academische werkplaats Impuls

 


Onzichtbare kinderen worden zichtbaar!

"Kinderen die thuis niet veilig zijn proberen dat vaak voor de buitenwereld verborgen te houden".
Ook SMO laat medewerkers scholen via www.augeo.nl


Oranjefonds fotografeert deelnemers OP WEG NAAR WERK

Met steun van het Oranjefonds, de Coovels Smits stichting en Thomas van Villanova is SMO - www.Jobfactory.nl begin 2016 gestart met het project Op weg naar werk. Een project waarin de arbeidsmarkt bereikbaarder wordt voor deelnemers door het behalen van certificaten zoals o.a. heftruck, KAS, VCA, VCA groen. Onlangs is het Oranjefonds op bezoek geweest en heeft prachtige foto's gemaakt. Hier een van de foto's gemaakt door OranjeFonds - Frank van Beek.


Workshop schilderen voor bewoners De Koning

Voor de bewoners van crisisopvang De Koning organiseerde de Helmondse serviceclub Ladies’ circle 76 zondag een creatieve workshop schilderen met lunch. Onder de enthousiaste aanmoediging van tien dames van de serviceclub ontstonden de mooiste kunstwerken en kwamen de gesprekken op gang.


Begeleiding voor personen met lichte verstandelijke beperking WLZ - VG

SMO Helmond kan mensen helpen met een lichte verstandelijke beperking. Met ingang van 1-1-2017 heeft SMO de erkenning en toelating vanuit het Zorgkantoor om de functie verblijf voor mensen met een indicatie VG te bieden. Deze mensen kunnen terecht in een studio in De Koning waar 7 x 24 uurs toezicht en persoonlijke begeleiding aanwezig is. Is er een vorm van behandeling nodig dan zal een beroep gedaan worden op externe expertise. Voor aanmelding en meer informatie kunt u contact opnemen met de afdeling Centrale Intake 0492-504390. centrale-intake@smo-helmond.nl


OP WEG NAAR WERK

Artikel Oranje Fonds 11.07.2016:

Trainingscentrum voor de vergeten groep ‘Op weg naar werk’

Met een nieuw trainingscentrum wil SMO Helmond de arbeidsmarkt bereikbaar maken voor iedereen. Ook voor diegene die tussen wal en schip dreigen te vallen. Een groep mensen is eigenlijk ‘te goed’ voor dagbesteding, maar komt niet in aanmerking voor opleidings- en re-integratietrajecten. Terwijl ze toch echt wel wat in hun mars hebben. 


De Koning: plek voor SMO (een artikel uit de nieuwsbrief van Bergopwaarts)

DONDERDAG 24 MAART 2016 

In 2008 kocht Bergopwaarts het voormalige klooster Christus Koning in Helmond om er jongerenhuisvesting van te maken. SMO zit er al sinds 2010 met crisisopvang en begeleid wonen voor jongeren. Vanaf nu komen er nog meer plekken voor SMO in het gebouw vrij, waardoor de stichting in totaal 25 extra appartementen tot haar beschikking krijgt. Uiteindelijk zal het monumentale pand in zijn geheel worden bewoond door cliënten van SMO.


WIJZIGING LOGO HUISSTIJL SMO HELMOND

 Het logo van SMO Helmond heeft vandaag een toevoeging in de vorm van een pay off gekregen. Dat wil zeggen dat de tekst “van opvang naar huis” als zin is toegevoegd onder het bekende logo. In de loop van de week zal het oude logo in onze PR uitingen zoveel mogelijk vervangen worden 

 
 

VERLENGING HKZ KWALITEITS KEURMERK

Gisteren heeft de externe audit bij SMO plaatsgevonden ten behoeve van verlenging certificering HKZ. De verlenging toont opnieuw aan dat de zorg van SMO voldoet aan alle kwaliteitseisen én dat SMO de cliënt centraal stelt. Directie en management hebben alle medewerkers bedankt voor hun inzet.


SMO video


SMO bestaat 20 jaar

SMO vierde haar 20 jarig jubileum op 26 november 2015. Het thema "niet alle aardbeien gaan naar de veiling"   werd op een unieke wijze met medewerking van clienten tot uiting gebracht. Een kijkje in het leven van de mensen waarmee SMO te maken heeft. 


ZORGSITE HELMOND

Medewerkers en clienten van SMO Helmond maken graag gebruik van de Zorgsite Helmond en van Zorgvoorelkaar.com
Voor meer info zie:
http://helmond.zorgsite.nl/nl/
http://zorgvoorelkaar.com/

 


Verbinden & Vernieuwen 02-2014 Aloysius - Jobfactory

 Leren en werken in de Helmondse Jobfactory. Een uitgebreid en leuk artikel in de nieuwsbrief van de Aloysius.

Wil je het helemaal lezen klik dan hier: www.smo-helmond.nl/media/nieuws/artikel_werken_en_leren_in_Jobfactory.pdf


“Kwaliteit zit in de mensen en dat is bij SMO goed merkbaar”

Deze maand heeft de externe audit bij SMO plaatsgevonden ten behoeve van verlenging certificering HKZ.
Het HKZ-certificaat toont aan dat de zorg van SMO voldoet aan alle kwaliteitseisen én dat SMO de cliënt centraal stelt. Dit is vastgesteld door een onafhankelijke instelling.


Housing First in Helmond

 Housing First (eerst onderdak) moet ervoor zorgen dat bepaalde dak- en thuislozen zich verantwoordelijk gaan voelen voor de woning die ze krijgen. Ze krijgen de woning alleen onder bepaalde voorwaarden. Zo moet de bewoner begeleiding accepteren, de huur betalen en mag niet voor overlast zorgen.


Samenwerking De Korenaer en Jobfactory levert horeca assistenten op

De Korenaer koopt in het kader van ESF project "De Korenaer voorop in Brabant" leerervaringsplekken in bij Jobfactory. Jongeren maken hier kennis met verschillende werksoorten zoals de timmerwerkplaats, assemblage en tuinderij. Inmiddels is sinds enige tijd het palet aan samenwerking uitgebreid met de keuken van Jobfactory.

Samenwerking De Korenaer en Jobfactory
De keuken, die ook uitgegroeid is tot een erkende leerwerkplek, waar leerlingen stage kunnen lopen, wordt aangestuurd door Pim Paijens. Door zijn praktijklessen zijn zowel de leerlingen als de deelnemers arbeidsmatige dagbesteding van Jobfactory erg enthousiast en stimuleren zij elkaar enorm. Op 24 april jl. hebben de leerlingen een proefexamen afgelegd, waarbij zij wethouder mevrouw De Leeuw en ouders konden laten proeven van hun kookkunsten.
Op 23 mei aanstaande gaan dezelfde leerlingen het examen horeca assistent afleggen.

Groter perspectief
De keuken heeft een echte kantine/restaurant waar door gasten (deelnemers en derden) wordt gegeten. In de keuken motiveert de doelgroep elkaar. Zo zijn er naast de leerlingen ook deelnemers van Jobfactory die inmiddels hier hun weg hebben gevonden. Door het opdoen van nieuwe kennis en werkervaring ontdekken zij het vak horeca. Ook zij kunnen een diploma horeca assistent behalen en hebben hierdoor betere kansen op de arbeidsmarkt.

 


SaldoPlus heeft het kwaliteitskeurmerk van de branchevereniging BPBI behaald, het keurmerk van de financiële sector

SaldoPlus heeft het kwaliteitskeurmerk van de branchevereniging voor professionele bewindvoerders en inkomensbeheerders behaald. Een kwaliteitsborging voor ketenpartners en klanten. De zekerheid van levering van kwaliteit en betrouwbaarheid.