Time-out woning

Time-out woning
p/a St. Hubertusstraat 2, 5701 TC Helmond,
T 0492 520 43 900 
E centrale-intake@smo-helmond.nl


Wat?
De Time-out woning wordt door Veilig Thuis ingezet om een onveilige situatie te doorbreken. SMO beheert de woning en biedt hier bed, bad en brood. Wanneer er sprake is van huiselijk geweld, wordt in de meeste gevallen voor de dader een huisverbod aangevraagd, waarna deze voor bepaalde tijd in een Time-out woning kan worden gehuisvest. In veel gevallen gaat het daarbij om mensen van buiten de regio: voor mensen uit de regio Helmond kan een plaatsing elders in het land aangevraagd worden bij Veilig Thuis. Op die manier wordt de veiligheid van de slachtoffers gewaarborgd.

Waar?

Het adres van deze opvangwoning geven we om begrijpelijke redenen niet vrij.

 

Het is echt precies zoals de commercial het weergeeft: "Het houdt niet op, niet vanzelf!”