Crisisopvang

Crisisopvang

Als je te maken hebt met ernstige problemen in een relatie, misbruik of mishandeling, schulden, verslaving, een huisuitzetting of psychiatrische problemen, is je vertrouwde thuis misschien geen goede plek meer voor je. Voor tienermoeders, zwerfjongeren, vrouwen (met of zonder kinderen) mannen en gezinnen die in zo'n situatie verkeren heeft SMO op verschillende locaties plaatsen voor crisisopvang.

Wat?
Onderdak, begeleiding en hulp als je met spoed je huis moet verlaten.

Hoe?
Je krijgt ondersteuning van een persoonlijk begeleider en een trajectbegeleider. Samen maak je een plan van aanpak waar in staat welke stappen je kunt nemen om zo snel mogelijk weer een eigen thuis te krijgen en welke hulp je daarbij nodig hebt. De begeleiding is gericht op wonen, werken en psychosociale problematiek. We werken bijvoorbeeld samen aan een plan om schulden af te betalen, contact met je familie en vrienden te herstellen, werk of scholing te vinden.

Hoe lang?
De verblijfsduur varieert van zes weken tot drie maanden. Als je weer zelfstandig(er) kunt wonen, kun je eventueel gebruikmaken van andere begeleidingsvormen van SMO.

Voorwaarden?

Wil je in aanmerking komen voor Crisisopvang, dan moet je mee kunnen en willen werken aan het oplossen van je problemen. We vinden het belangrijk dat je een vorm van dagbesteding hebt (betaald of onbetaald werk of een opleiding), omdat dit een positieve bijdrage levert aan je eigenwaarde en je ontwikkeling. Overige voorwaarden bespreken we met je tijdens een intakegesprek.

Kosten?
Je betaalt een eigen bijdrage voor Crisisopvang. De gemeente bepaalt de hoogte van de eigen bijdrage. Die is afhankelijk van je persoonlijke situatie. We helpen je bij het aanvragen van een eventuele uitkering.

Aanmelden:
Je kunt zelf contact opnemen met onze afdeling Centrale Intake. Heb je al een hulpverlener? Dan kun je ook vragen of deze contact met ons opneemt. T: 0492 50 43 90.

Locaties:
- De Koning
- Huize d'n Herd
- Time-out woning

“In mijn appartement hier heb ik een veilige plek waar ik met mijn drie jonge kinderen tot rust kan komen. Dankzij de begeleiding heb ik weer vertrouwen in een toekomst voor mij en de kinderen.”