Armoedebestrijding

Armoedebestrijding

Goed met geld omgaan is niet altijd even eenvoudig en verschillende omstandigheden kunnen ervoor zorgen dat je in een financiële noodsituatie terecht komt. SMO kan je dan op verschillende manieren hulp bieden. We werken namelijk nauw samen met drie stichtingen in Helmond die zich bezighouden met armoedebestrijding. Alle drie de stichtingen zetten zich ervoor in om mensen met ernstige geldproblemen te helpen en erger te voorkomen. 

Wat? 
inkomensbeheer en bewindvoering

winkel voor minima

Hoe?
Stichting SaldoPlus helpt je om geldproblemen te voorkomen door middel van inkomensbeheer of bewindvoering, zodat je in ieder geval maandelijks weer uitkomt met je inkomsten en vaste lasten. Zo nodig treft SaldoPlus aflossingsregelingen met schuldeisers, zolang dat past binnen jouw aflossingsmogelijkheden. Bij Super Sociaal (onderdeel van SMO Helmond e.o.) kunnen mensen in de gemeente Helmond en Laarbeek die (tijdelijk) niet genoeg inkomsten hebben om van rond te komen, hun boodschappen doen.
Super Sociaal is er voor mensen die gemiddeld minder dan 10 euro per dag kunnen besteden aan boodschappen en voor mensen met een inkomensverklaring. Zij krijgen korting op de normale supermarktprijs. 
De Super Sociaal heeft naast een winkel in Helmond ook een "rijdende super" die wekelijks op vaste plekken staat in de Laarbeekse dorpen (Aarle-Rixtel, Lieshout, Mariahout en Beek en Donk).

Aanmelden:
Aanmelden SaldoPlus via telefoonnummer 0492 – 50 43 91 op werkdagen tussen 09:00 -11:00 uur.

Aanmelden Super Sociaal via telefoonnummer 0492 - 55 28 76
 

Locaties:
www.saldoplus.nl (budgetbeheer en bewindvoering)

www.supersociaal.nl (winkel voor minima)

 

 

“Ik verdronk in mijn papierwerk. Mijn budgetconsulent heeft alles inzichtelijk gemaakt en ik krijg nu leefgeld. Lekker duidelijk. Toen ik het alleen moest doen, had ik soms veel minder.”