Armoedebestrijding

Armoedebestrijding

Goed met geld omgaan is niet altijd even eenvoudig en verschillende omstandigheden kunnen ervoor zorgen dat je in een financiële noodsituatie terecht komt. SMO kan je dan op verschillende manieren hulp bieden. We werken namelijk nauw samen met drie stichtingen in Helmond die zich bezighouden met armoedebestrijding. Alle drie de stichtingen zetten zich ervoor in om mensen met ernstige geldproblemen te helpen en erger te voorkomen. 

Wat? 
inkomensbeheer en bewindvoering

renteloze leningen

levensmiddelen

Hoe?
Stichting SaldoPlus helpt je om geldproblemen te voorkomen door middel van inkomensbeheer of bewindvoering, zodat je in ieder geval maandelijks weer uitkomt met je inkomsten en vaste lasten. Zo nodig treft SaldoPlus aflossingsregelingen met schuldeisers, zolang dat past binnen jouw aflossingsmogelijkheden. 

Stichting MicroHulp Helmond verstrekt renteloze leningen om armoede en schrijnende financiële noodsituaties te voorkomen. Je kunt voor noodzakelijke betalingen in aanmerking komen voor een lening van maximaal 2.000 euro als je in Helmond woont, de lening binnen drie jaar kunt aflossen en je aanvraag ondersteund en ingediend wordt door een maatschappelijke organisatie. De gelden worden rechtstreeks overgemaakt aan je schuldeiser(s).

Bij Stichting Super Sociaal kun je – als je onder de armoedegrens leeft – levensmiddelen kopen tegen flink gereduceerde prijzen. Wij toetsen en controleren of je in aanmerking komt voor een winkelpas. Je krijgt hulp om uit een problematische financiële situatie te komen en wordt gestimuleerd om zo snel mogelijk weer boodschappen te doen in reguliere supermarkten. 
De stichting Super Sociaal heeft naast een winkel in Helmond ook een "rijdende super" die wekelijks op vaste plekken staat in de Laarbeekse dorpen (Aarle-Rixtel, Lieshout, Mariahout en Beek en Donk).

Aanmelden:
SaldoPlus, MicroHulp Helmond en Super Sociaal zijn zelfstandige stichtingen. Je kunt zelf contact opnemen met de stichting die jou het beste kan helpen. Onze afdeling Centrale Intake kan je ook verder helpen. Heb je al een hulpverlener? Dan kun je ook vragen of deze contact met ons opneemt. T: 0492 50 43 90.

Locaties:
www.saldoplus.nl (budgetbeheer en bewindvoering)

www.microhulp-helmond.nl (renteloze leningen)

www.supersociaal.nl (levensmiddelen)

 

 

“Ik verdronk in mijn papierwerk. Mijn budgetconsulent heeft alles inzichtelijk gemaakt en ik krijg nu leefgeld. Lekker duidelijk. Toen ik het alleen moest doen, had ik soms veel minder.”